RİSK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

“Sıfır Riske Yolculuk”

29-30 Kasım 2022

Risk Yönetimi Derneği (RİSKYÖN) tarafından iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre ve halk sağlığı risklerinin yönetimi alanında faaliyet gösteren derneğimiz tarafından 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde “Sıfır Riske Yolculuk” ana temalı çevrimiçi “Risk Yönetimi Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyumun “Sıfır Riske Yolculuk” ana teması; ölümlere, yaralanmalara, sağlık sorunlarına ve çevresel etkiye yol açan işlerle ilgili tüm risklerin kabul edilemez olduğu ve sıfıra indirildiği ideal bir dünyaya kavuşma vizyonunu ve bu vizyon ışığında her geçen gün sürekli iyileştirerek sıfır riske daha fazla yaklaşmak için İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında yapılması gereken çok disiplinli, bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik çalışmaları temsil etmektedir.

RİSKYÖN Risk Yönetimi Sempozyumu’nda, Derneğimizin her bir mesleki ve sektörel uzmanlık grubu tarafından ayrı olarak düzenlenecek oturumlarda, RİSKYÖN uzmanlık gruplarının üyeleri ve ilgili alanlarda uzman çağrılı konuşmacılar bildirileri ile günümüz koşullarında “Sıfır Riske Yolculuk” ana teması doğrultusunda sürekli iyileştirme için ilgili mesleki alanlarda yapılması gereken çalışmalara ışık tutacaklardır.

Sempozyum Başkanı: Dr. Hilal KINLI

Sempozyum Yürütme Kurulu:  Abdullah ANAR, Dr. Buhara ÖNAL, Onur DEĞİRMENCİ, Arzu TEMİZALAN UÇAR, Zeynep  AĞCA

Sempozyum Düzenleme Kurulu: Dr. Gül GÜRSOY, Hakan KALIPÇIOĞLU, Onur DEĞİRMENCİ, Dr. Serdar PAKER, Dr. Birol TEMEL, Burak KUZU, Dr. Ayşe ÖZTÜRK, Dr. Nedim ŞENDAĞ, Zeynep AĞCA, Yelda METİN, Dr. Murat Can OCAKTAN, Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİOĞLU, Bülent DOĞAN, Nadide Ülgen GÖKKAYA, Çiğdem EREN, Hasan ECE, Mustafa Cüneyt GEZEN, Ajda KIRTAŞ KON, Esra YÖRÜK, Mehmet Mustafa GÜNEŞ, Mustafa BAĞAN, Ergin KAHRAMAN, Hakan BAHADIR, Ruhi ÖKTEM, Abdullah ANAR, Elif ERKAN, Cemal KOZACI, Oğuz Hakan AKSU

Sempozyum Danışma Kurulu: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Prof. Dr. Alp ESİN, Prof. Dr. Engin TUTKUN, Prof. Dr. Fatma Suna BALCI, Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, Prof. Dr. Mehmet Erdem ÖZDEMİR, Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİOĞLU, Prof. Dr. Osman Alparslan ERGÖR, Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ, Prof. Dr. Suphi URAL, Prof. Dr. Ülker BEKER, Prof. Dr. Yücel DEMİRAL, Doç. Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN, Doç. Dr. Berk AYVAZ, Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN, Doç. Dr. İdil IŞIK, Doç. Dr. Özge EREN, Doç. Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ, Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU, Dr. Öğretim Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU, Dr. Öğretim Üyesi Celal GÜNGÖR, Dr. Öğretim Üyesi Güfte CANER AKIN, Dr. Öğretim Üyesi Nuri BİNGÖL, Dr. Öğretim Üyesi Rüştü UÇAN, Dr. Öğretim Üyesi Tufan ÖZTÜRK, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Feride OLCAY, Öğretim Görevlisi Hüdayi TAŞÇI, Dr. Ahmet Can BİLGİN, Dr. Ali Serdar GÜLTEK, Dr. Atınç KAYINOVA, Dr. Ayşe ÖZTÜRK, Dr. Buhara ÖNAL, Dr. Cihandar HASANHANOĞLU, Dr. Hasan Hüseyin TOKGÖZ, Dr. Merve DEMİRCİ ATİK, Dr. Murat Can OCAKTAN, Dr. Nedim ŞENDAĞ, Dr. Zafer ÖZTÜRK, Abdullah ANAR, Beste ARDIÇ ARSLAN, Cemal KOZACI, Hakan ÇUBUKÇU, Hatice Huriye KUMRAL, Hikmet AKIN, Kemal ÜÇÜNCÜ, Mustafa BAĞAN, Mustafa Cüneyt GEZEN, Necmettin Bora ÖKTEM, Ruhi ÖKTEM, Tacettin TAKMA, Yahya Kemal KÖSALI

Destekleyen Kuruluşlar: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Meslek Hastalıkları – İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı, Türkiye Kalite Derneği, İş Hijyenistleri Derneği, Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Yangından Korunma Derneği, Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği, İşyeri Sağlık Personeli Derneği, Türkiye Biyologlar Derneği, Türk Akustik Derneği, Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve Profesyonelleri Derneği, Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği, İş Müfettişleri Derneği.

Risk Yönetimi Sempozyumu Risk Yönetimi Derneği Youtube kanalanından canlı olarak yayınlanacaktır.

Youtube Kanalımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR