Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız

Risk Yönetimi Grubumuzca kurulduğu 1 Mart 2006 tarihinden günümüze kadar tümüyle gönüllülük esaslı olarak gerçekleştirilen başlıca faaliyetler kısaca aşağıda belirtilmiştir:

 • Şehir ve bölge grupları kanalıyla çok sayıda mesleki eğitim ve seminer düzenlenmesi,
 • Sahip olunan gruplarda çok sayıda mesleki yayın ve doküman paylaşımı,
 • Mesleki alanda kayda değer bilimsel ve teknik tartışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Dijital ortamda ülkemizin ilk iş sağlığı-güvenliği ve çevre kütüphanesinin kurulması ve yönetimi,
 • Grupta başlatılan İşbaşı Konuşmaları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gönüllü üyelerin katılımıyla yaklaşık 400 adet İngilizce İşbaşı İSG ve çevre konuşmalarının Türkçe’ye çevirisi ve üyelerle paylaşılması,
 • Grupta başlatılan İSG Videoları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında oluşturulan proje ekibi tarafından Kanada WorksafeBC Kurumu’ndan alınan özel izinle, WorksafeBC’nin 59 adet mesleki videosunun Türkçe’ye çevrilmesi, üyelerle paylaşılması, WorksafeBC web sitesinde Türkçe altyazılı olarak yayınlanması,
 • Soma Faciası’nın akabinde oluşturulan Soma Proje Ekibi tarafından Avustralya NSW Hükümeti’nden alınan özel izinle NSW’nin kömür madenlerinde risk yönetimiyle ilgili dört adet kitabının Türkçeye çevrilmesi, üyeler ve ilgili kurumlarla paylaşılması,
 • Sahip olunan gruplarda iş arama ve işe alım duyurularının yayınlanması sonucunda çok sayıda iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin istihdamına katkı sağlanması,
 • Sosyal ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi.

Bu faaliyetleri gerçekleştirirken;

 • Tarafsız olmak,
 • Etik kurallara ve kişisel haklara saygı göstermek, ve
 • Gizliliği etkileyen tüm yerel kural ve mevzuat hükümlerine uymak

Risk Yönetimi Grubumuzun temel prensibi olmuştur.

Risk Yönetimi Derneği de, Risk Yönetimi Grubu ile aynı çizgide faaliyetlerine devam etmektedir.