RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ’NİN TARİHÇESİ

Risk Yönetimi Derneği’nin Kuruluşu

Risk Yönetimi Derneği 7 Ocak 2020 tarihinde mesleki camiada tanınan ve isimleri ve mesleki unvanları aşağıda alfabetik sırada verilen Risk Yönetimi Grubu Yöneticileri tarafından kurulmuştur.

 • Buhara ÖNAL, Hekim, İş Sağlığı Doktoru, ICOH Türkiye Sekreteri
 • Gül GÜRSOY, Hekim, PhD, İş Sağlığı Doktoru, İşyeri Hekimi
 • Hakan ÇUBUKÇU, Makina Müh., İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • Hakan KALIPÇIOĞLU, Kimyager, İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • Hilal KINLI, Çevre Müh., İSGÇ Risk Yönetimi Danışmanı
 • Huriye KUMRAL, Kimya Müh., MSc, ÇSGB Eski İş Müfettişi, İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • Kemal OK, Makina Müh., MBA, KALDER Eski Genel Sekreteri, Yönetim Danışmanı
 • Kemal ÜÇÜNCÜ, Makina Müh., MSc, İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • Bora ÖKTEM, Kimya Müh., İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • Onur DEĞİRMENCİ, Teknik Öğretmen, İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • Tacettin TAKMA, Teknik Öğretmen, İş Güvenliği Uzmanı (A), Eğitim Danışmanı

Risk Yönetimi Derneği’nin Kuruluştaki Amacı

Risk Yönetimi Derneği,  gelecek kuşaklar dahil insanların sürdürülebilir bir dünya için sağlıklı ve güvenli şekilde çalışabileceği ve yaşayabileceği ortamlara kavuşmasına katkıda bulunmak hedefiyle, iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre ve halk sağlığı alanlarında çok disiplinli, bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

RİSKYÖNETİMİ’nin amacı;

 • Tüm çalışanlar dahil olmak üzere, toplumun, çevrenin ve maddi varlıkların İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili risklere karşı etkin ve sürdürülebilir şekilde korunmasına
 • Tüm çalışanlar dahil olmak üzere, toplumdaki tüm bireylerde sağlık ve güvenlik kültürü ile çevre bilincinin artırılmasına,
 • İSG, çevre ve halk sağlığı ile ilgili risk yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesine,

katkıda bulunmaktır.

Risk Yönetimi Derneği’nin Köklü Geçmişi

Risk Yönetimi Derneği’nin geçmişi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve halk sağlığı alanlarında sosyal sorumluluk gereği gönüllü olarak faaliyette bulunmak üzere 1 Mart 2006 tarihinde Yahoo e-posta grup ortamında Dr. Hilal KINLI tarafından kurulan ve o tarihten bu yana faaliyetlerine aktif şekilde devam eden Risk Yönetimi Grubu’na dayanmaktadır.

Risk Yönetimi Derneği’nin kurucuları olan Risk Yönetimi Grubu yöneticileri ve üyelerinin tümüyle gönüllü katılım ve katkıları ile zaman içinde 8.000’den fazla üyeye ulaşan, İstanbul, Ankara, İzmir, Çukurova Bölgesi, Bursa ve Kocaeli gibi şehir ve bölge gruplarına sahip olan Risk Yönetimi Grubumuz, sektörün en çok bilinen grubu olmuş ve değer haline gelmiştir.

Risk Yönetimi Grubumuzun mevcut durumda sahip olduğu aşağıdaki ağlarda İSG, çevre ve halk sağlığı kapsamında çok sayıda mesleki bilgi paylaşımı ve mesleki tartışmalar yapılmaktadır:

 • Risk Yönetimi Google e-posta grubu (ilk 12 yıl Risk Yönetimi Yahoo e-posta grubu olarak faaliyet gösterildi)
 • Risk Yönetimi İstanbul Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi Ankara Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi İzmir Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi Çukurova Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi Bursa Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi Kocaeli Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi Kimyasal Maruziyet Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi Facebook Grubu
 • Risk Yönetimi Linkedin Grubu
 • Risk Yönetimi Twitter Hesabı
 • Risk Yönetimi Instagram Hesabı
 • Risk Yönetimi Youtube Kanalı
 • Risk Yönetimi Sanat Whatsapp Grubu
 • Risk Yönetimi Sanat Facebook Grubu

Risk Yönetimi Grubumuzca kurulduğu 1 Mart 2006 tarihinden günümüze kadar tümüyle gönüllülük esaslı olarak gerçekleştirilen başlıca faaliyetler kısaca aşağıda belirtilmiştir:

 • Şehir ve bölge grupları kanalıyla çok sayıda mesleki eğitim ve seminer düzenlenmesi,
 • Sahip olunan gruplarda çok sayıda mesleki yayın ve doküman paylaşımı,
 • Mesleki alanda kayda değer bilimsel ve teknik tartışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Dijital ortamda ülkemizin ilk iş sağlığı-güvenliği ve çevre kütüphanesinin kurulması ve yönetimi,
 • Grupta başlatılan İşbaşı Konuşmaları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gönüllü üyelerin katılımıyla yaklaşık 400 adet İngilizce İşbaşı İSG ve çevre konuşmalarının Türkçe’ye çevirisi ve üyelerle paylaşılması,
 • Grupta başlatılan İSG Videoları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında oluşturulan proje ekibi tarafından Kanada WorksafeBC Kurumu’ndan alınan özel izinle, WorksafeBC’nin 59 adet mesleki videosunun Türkçe’ye çevrilmesi, üyelerle paylaşılması, WorksafeBC web sitesinde Türkçe altyazılı olarak yayınlanması,
 • Soma Faciası’nın akabinde oluşturulan Soma Proje Ekibi tarafından Avustralya NSW Hükümeti’nden alınan özel izinle NSW’nin kömür madenlerinde risk yönetimiyle ilgili dört adet kitabının Türkçeye çevrilmesi, üyeler ve ilgili kurumlarla paylaşılması,
 • Sahip olunan gruplarda iş arama ve işe alım duyurularının yayınlanması sonucunda çok sayıda iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin istihdamına katkı sağlanması,
 • Sosyal ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi.

Bu faaliyetleri gerçekleştirirken;

 • Tarafsız olmak,
 • Etik kurallara ve kişisel haklara saygı göstermek, ve
 • Gizliliği etkileyen tüm yerel kural ve mevzuat hükümlerine uymak

Risk Yönetimi Grubumuzun temel prensibi olmuştur.

Risk Yönetimi Derneği de, Risk Yönetimi Grubu ile aynı çizgide faaliyetlerine devam etmektedir.

Risk Yönetimi Derneği’nin Kuruluşu İçin Önemli Kilometre Taşları

2006
 • Risk Yönetimi Yahoo Grubu kuruldu (1 Mart 2006).
2007
 • Risk Yönetimi Ankara Grubu kuruldu.
2008
 • İSG Fotoğraf Yarışması düzenlendi ve sonuçlandı (Kasım-Aralık 2008)
 • Risk Yönetimi Yahoo Grubunda İSG ve çevre alanlarında mesleki doküman paylaşımı amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllülerin katkılarıyla yaklaşık 2000 İngilizce ve Türkçe mesleki doküman paylaşımı yapıldı. (Şubat 2008–Mayıs 2009)
 • İSG Mevzuatı ile ilgili olarak İTÜ Maçka Tesisleri’nde İSGÇ Dostları Çalıştayı düzenlendi (4 Ocak 2008).
2011
 • İSG ve çevre konularında işbaşı konuşmaları çevirilerinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllülerin katkılarıyla 382 İSG konuşması ve 14 Çevre konuşmasının çevirisi yapıldı ve grupta paylaşıldı. (Temmuz 2011 –Şubat 2013)
 • Kadıköy Belediyesi Seminer Salonu’nda Kilitleme/Etiketleme Sistemleri Semineri düzenlendi. (6 Şubat 2011)
2013
 • WorksafeBC’den alınan özel izinle ve oluşturulan çalışma grubu kanalıyla, 59 WorksafeBC videosu alt yazısının Türkçe’ye çevirisi yapıldı. Çeviriler grupta paylaşıldı, WorksafeBC Youtube kanalında da yayınlandı. (Şubat-Kasım 2013)
2014
 • 13 Mayıs 2014’te 301 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Soma Faciası’nın ardından, bundan sonra bu türde faciaların bir kez daha yaşanmaması ve bir can dahi kaybedilmemesine katkıda bulunmak amacıyla Soma Çalışma Grubu oluşturuldu. Avustralya Yeni Güney Galler (NSW) Hükümeti’nden alınan özel izinle, NSW’nin yayınlamış olduğu kömür madenlerinde risk yönetimi ile ilgili birbiri ile bağlantılı 4 kitabın Türkçeye çevirisi yapıldı. Grupta paylaşıldı (Mayıs-Kasım 2014)
2015
 • Risk Yönetimi Grubu 9. Kuruluş Yıldönümü Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Lokali’nde düzenlenen kahvaltılı İSG Etkinliği ile kutlandı (19.12.2005)
2016
 • Risk Yönetimi Sanat Facebook Grubu kuruldu (Ocak 2016)
 • Risk Yönetimi Koro Grubu (RİSKOR) kuruldu (Ocak 2016)
 • Risk Yönetimi 10. Kuruluş Yıldönümü, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte RİSKOR Konseri ve İSG konulu Hoca Çekirge Skeci gerçekleştirildi (12 Mart 2016)
 • Risk Yönetimi İzmir Grubu kuruldu (18 Mayıs 2016).
 • Risk Yönetimi Bursa Grubu kuruldu (14 Temmuz 2016).
2017
 • Risk Yönetimi İstanbul Grubu kuruldu (10 Şubat 2017).
 • Risk Yönetimi 11. Kuruluş Yıldönümü Bursa’da Başrol Cafe’de düzenlenen mesleki İSG etkinliği ile kutlandı. (13 Mayıs 2017)
2018
 • Risk Yönetimi Grubu 12. kuruluş yıldönümü ve Dünya İSG Günü nedeniyle İzmir’de Best Western Plus Otel’de kahvaltılı mesleki İSG etkinliği düzenlendi. (28 Nisan 2018)
 • Risk Yönetimi Çukurova Grubu kuruldu. (5 Ekim 2018)
2019
 • Risk Yönetimi Grubu 13. kuruluş yıldönümü nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nde Dünya İSG Günü Etkinliği düzenlendi. ( 28 Nisan 2019)
 • Risk Yönetimi Derneği’nin kuruluşu için hazırlıklar ve çalışmalar başlatıldı.
2020 ·         7 Ocak 2020 tarihinde Risk Yönetimi Derneği kuruldu.