Genç Üyeler

RİSKYÖN’ün gençlere ve öğrencilere yönelik üyelik türüdür. Asgari lise mezunu on sekiz- yirmi altı (18-26) yaş aralığındaki gençler, Genç Üye olabilirler. Genç üyeler aidat ödemezler. Genç üyeler isterlerse aidat ödeme ile ilgili asıl üye şartlarını yerine getirmek kaydıyla asıl üye de olabilirler.

Genç Üye olanlar, RİSKYÖN Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kurullara, düzenlenen etkinliklere ve faaliyetlere RİSKYÖN’ün belirlediği çerçevede ve haklarda katılabilirler.

Genç Üye olanlar RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olup, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.