Bireysel Üyelik İşlemleri

Genel Bilgiler

RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ’ne Bireysel Üyelik Koşulları (RİSKYÖN DER TÜZÜK m.6)

  1. Onsekiz (18) yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip olmak
  2. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak

Aşağıda belirtilenler gerçek kişiler RİSKYÖN’e üye olamazlar;

  • İlgili yasal mevzuat uyarınca derneklere üye olmaları yasaklananlar.
  • RİSKYÖN’e ödenti ve katılma paylarını ödememe dışında, diğer nedenlerle RİSKYÖN üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar.
  • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar.

Bireysel Üyeler Derneğin Asıl Üyelik Statüsündedir (RİSKYÖN DER TÜZÜK m.7)

Bireysel Üyeler

RİSKYÖN’ün İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarına yönelik olarak RİSKYÖN DER TÜZÜK m.2 ve 3’te belirtilen amacı ve belirtilen çalışma konularını benimseyerek gönüllü çalışmayı kabul eden ve üyelik şartları yukarıda olan gerçek ve tüzel kişiler, RİSKYÖN’e asıl üye olma hakkına sahiptirler.

Asıl üye olanlar, RİSKYÖN’ün Merkez ve Şube organlarını seçme, bu organlara seçilebilme ve RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma ve oy hakkına hakkına sahip olurlar. Asıl üyeler üyelikleri için giriş ve yıllık aidat öderler.

Asıl üye olanlar, RİSKYÖN’ün Merkez ve Şube organlarını seçme, bu organlara seçilebilme ve RİSKYÖN Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olurlar. Asıl üyeler üyelikleri için giriş ve yıllık aidat öderler.

Üyelik başvurusu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayından sonra geçerlilik kazanır. Başvuru sonucu Risk Yönetimi Derneği tarafından üyeye yazılı olarak bildirilir.

Üyeliklerin giriş ve yıllık aidatları RİSKYÖN YK kararı ile belirlenir.

Bireysel Üyelik İçin Yapılacaklar:

  • Bireysel Üyelik Başvuru Formunda belirtilen belgelerinizi hazırlayınız
  • Bireysel Üyelik Başvuru Formunu doldurunuz
  • Başvuru için uyelik@riskyonetimi.org.tr adresine e-posta ile tüm belgelerinizi gönderiniz.