Onursal Üyeler

Yurt içinde ve dışında İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarının en az birinde en az on (10) yıl çalışan, araştırma yapan (akademik unvan sahibi), bu alanların ülkemizdeki gelişimi için kayda değer hizmetleri olan ya da RİSKYÖN’e büyük emeği geçmiş her meslekten uzman ve araştırmacılardan oluşan gerçek kişilere RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun önerisi ve RİSKYÖN Genel Kurulu’nun onayı ile tanınan üyelik türüdür.

Onur Üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemekle yükümlü olmayıp seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.