YÖNETİM KURULUMUZ

Dr. Hilal KINLI

Başkan

Dr. Gül GÜRSOY

Başkan Yardımcısı

Kemal ÜÇÜNCÜ

Başkan Yardımcısı

Onur DEĞİRMENCİ

Sayman

Hakan KALIPÇIOĞLU

Üye

Yahya Kemal KÖSALI

Üye

Burak KUZU

Üye