YÖNETİM KURULUMUZ

Prof. Dr. O. Alp Ergör

Başkan

Abdullah ANAR

Başkan Yardımcısı

Ergin KAHRAMAN

Başkan Yardımcısı

Onur DEĞİRMENCİ

Sayman

Serdar PAKER

Üye

Dr. Buhara ÖNAL

Üye

Dr. Nedim ŞENDAĞ

Üye