YÖNETİM KURULUMUZ

Dr. Hilal KINLI

Başkan

Dr. Gül GÜRSOY

Başkan Yardımcısı

Kemal ÜÇÜNCÜ

Başkan Yardımcısı

Onur DEĞİRMENCİ

Sayman

Hakan KALIPÇIOĞLU

Üye

Dr. Nedim ŞENDAĞ

Üye

Beste ARDIÇ ARSLAN

Üye