YÖNETİM KURULUMUZ

Dr. Hilal KINLI

Başkan

Dr. Gül GÜRSOY

Başkan Yardımcısı

Hakan KALIPÇIOĞLU

Başkan Yardımcısı

Onur DEĞİRMENCİ

Sayman

Serdar PAKER

Üye

Dr. Birol TEMEL

Üye

Burak KUZU

Üye