Risk Yönetimi Derneği Tarafından Düzenlenen Paneller

Risk Yönetimi Derneği (RİSKYÖN) olarak 28 Nisan 2023 Dünya İSG Günü’nde 14:00-16:00 saatleri arasında düzenlediğimiz çevrimiçi “Temel Hak Bağlamında İşte Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı Paneli”ne davetlisiniz.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2023 Yılı 28 Nisan Dünya İSG Günü için belirlemiş ve ülkemiz tarafından da onaylanan 155 ve 187 numaralı ILO sözleşmelerini referans vermiş olduğu “İşte Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı Temel İlke ve Haktır.” teması paralelinde düzenlenmiş olan panelimiz RİSKYÖN YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

RİSKYÖN YouTube kanalına duyuru afişi üzerinde bulunan kare kod kanalıyla ya da aşağıdaki bağlantı kullanılarak erişilebilir.
https://www.youtube.com/@riskyonetimidernegi2269/videos

İlgili taraflardan değerli konuşmacıların katılacağı ve ILO tarafından 2022 yılında tanınmış olan İSG ile ilgili çok önemli bir temel hakkın ve bu hak doğrultusunda ülkemizdeki uygulamaların tartışılacağı panelimize katılımınızdan memnuniyet duyacağımızı belirtir, bilgilerinize sunarız.