BASIN BÜLTENİ

NO: 1      28 Nisan 2020

14 YILLIK GEÇMİŞTEN GELEN GÜÇLE…

RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ (RİSKYÖN) KURULDU

Covid- 19 salgınıyla ülke olarak topyekün mücadelemizde tünelin ucundaki ışığı görmeye başlarken, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü idrak ediyoruz.

Bilindiği üzere 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günü; iş riskleri nedeniyle hayatını kaybeden, yaralanan veya sağlığı bozulan kişilerin hatırlanmaları, iş risklerinden henüz zarar görmemiş olan kişilerin korunması için de taahhütte bulunulması gereken önemli bir gün.

Risk Yönetimi Derneği olarak bizler de kuruluşumuzu ilan etmek, İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarındaki taahhütlerimizi paylaşmak ve derneğimize üyelik davetinde bulunmak için bu özel günü seçtik.

Risk Yönetimi Derneği’nin Kuruluşu:

Risk Yönetimi Derneği, Risk Yönetimi Grubu Yöneticileri tarafından yaklaşık bir yıl süren kuruluş hazırlıkları tamamlandıktan sonra 7 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Kuruluş Amacımız:

Risk Yönetimi Derneği’nin kuruluş amacı;  gelecek kuşaklar dahil insanların sürdürülebilir bir dünyada sağlıklı ve güvenli olarak çalışabileceği, yaşayabileceği ortamlara kavuşmasına katkıda bulunmak için İSG, çevre ve halk sağlığı alanlarında çok disiplinli, bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik olarak ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktır.

Misyonumuz:

İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve halk sağlığı bağlamında, risklerin yönetimine katkı sağlayarak, sürdürülebilir toplumsal yaşam kalitesine değer katmaktır.

Vizyonumuz:

Ulusal ve uluslararası düzeyde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve halk sağlığı alanlarında bilimsel bakış açısıyla kazanılan bilgi birikimini paylaşan, öncü ve lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Değerlerimiz:

Şeffaf ve hesap verebilir olmak, bilimsel olmak, işbirliğine açık olmak, takım olmak ve yenilikçi olmaktır.

14 Yıllık Geçmişimizden Gelen Gücümüz:

Risk Yönetimi Derneği’nin geçmişi, sosyal sorumluluk gereği iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve halk sağlığı alanlarında faaliyette bulunmak üzere 1 Mart 2006 tarihinde Yahoo e-posta grup ortamında Dr. Hilal KINLI tarafından kurulan, yönetici ve üyelerinin gönüllü katkılarıyla ve o tarihten bu yana faaliyetlerine aktif şekilde devam eden Risk Yönetimi Grubu’na dayanmaktadır.

Risk Yönetimi Derneği’nin kurucuları olan Risk Yönetimi Grubu yöneticileri ve üyelerinin tümüyle gönüllü katılım ve katkıları ile 14 yıl içinde 15.000’den fazla üyeye ulaşan, İstanbul, Ankara, İzmir, Çukurova, Bursa ve Kocaeli gibi şehir ve bölge gruplarına ve farklı mecralarda çok sayıda iletişim ağına sahip olan Risk Yönetimi Grubumuz, sektörün en çok bilinen platformu haline gelmiştir.

Risk Yönetimi Grubumuzun kurulduğu 1 Mart 2006 tarihinden günümüze kadar 14 yıl boyunca gerçekleştirdiği başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Risk Yönetimi İletişim Ağlarında Bilgi Paylaşımı: Risk Yönetimi Yahoo, Google, Facebook, Linkedin ve Whatsapp Grupları, Twitter ve Instagram hesapları gibi iletişim ağlarında kuruldukları günden bu yana kesintisiz olarak mesleki bilgi, haber ve yayınlar paylaşılmış, mesleki tartışmalar gerçekleştirilmiştir. İletişim ağlarımızdaki faaliyetlerimiz aktif şekilde devam etmektedir.
  • Risk Yönetimi Mesleki Etkinlikleri: Ağırlıklı olarak İSG ile ilgili mesleki konularda olmak üzere sempozyum, seminer, çalıştay, vb. türlerde 70 mesleki etkinlik düzenlenmiş, bu etkinliklere yaklaşık 2000 kişi katılmıştır.
  • Risk Yönetimi Kütüphanesi: 2017 yılında dijital ortamda ülkemizin ilk İSG, çevre ve halk sağlığı kütüphanesi kurulmuştur. Mart 2020 itibariyle kütüphanemize yüklenen yayın sayısı 10.000’e ulaşmıştır.
  • Risk Yönetimi Sosyal Sorumluluk Projeleri: Yönetici ve üyelerinin katkıları ile;

2000’den fazla doküman paylaşımı yapılan Mesleki Doküman Paylaşımı Sosyal Sorumluluk Projesi, çoğu Türkçe’ye çeviri yoluyla 400 İSG ve çevre konuşması hazırlanan İşbaşı Konuşmaları Sosyal Sorumluluk Projesi, Kanada WorksafeBC kurumundan alınan izinle 59 videonun Türkçe altyazı çevirisinin yapıldığı İSG Videoları Sosyal Sorumluluk Projesi ve Soma Facia’sının akabinde Avustralya NSW hükümetinden alınan izinle 4 kitabın Türkçe çevirisinin yapıldığı Kömür Madenlerinde Risk Yönetimi Sosyal Sorumluluk Projesi gibi kayda değer sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmiş, proje çıktıları üyelerle paylaşılmıştır.

  • Risk Yönetimi Sanat Faaliyetleri: Sanat faaliyetlerimize örnekler olarak; 2007 yılında Risk Yönetimi Yahoo grubunda düzenlenen İSG Fotoğraf yarışması, 2015-2016 yıllarında İSG profesyoneli üyelerimizden oluşan RİSKOR adlı koro faaliyeti, 2015-2020 yılları arasında İSG ile ilgili güncel sorunların ve çözüm önerilerinin mizahi dille ele alınarak hazırlandığı 30 Hoca-Çekirge hikayesinin yayınlanması, 2016 yılında 10. Kuruluş yıldönümü etkinliğinde gerçekleştirilen İSG konulu Hoca-Çekirge konulu skeç hazırlanması ve performansı verilebilir. Bunların dışında Risk Yönetimi Sanat adlı Facebook ve Whatsapp gruplarımızda da sanatsal paylaşımlar yapılmaktadır.
  • Risk Yönetimi Sosyal Etkinlikleri: Üyelerimizin katılımına yönelik olarak tekne turları ve kahvaltı programları gibi birçok sosyal  etkinlik düzenlenmiştir.

Kurumsal ve Bireysel Üyelik Davetimiz:

Risk Yönetimi Derneği olarak; evrensel değerlere bağlı, insan odaklı, saydam, hesap verebilir, etik kurallara saygılı ve katılımcı yönetim anlayışı ile faaliyetlerimizi yönetirken, sürdürülebilir bir dünya için çözüm odaklı olmak temel bakış açımızı oluşturacaktır.

Bu uğurda emek veren, kendi iç enerjisi olan ve bizlerle birlikte üretmek isteyen başta Risk Yönetimi Grubu üyelerimiz olmak üzere tüm ilgili kurumları ve kişileri derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

Gelin sürdürülebilir bir dünya vizyonuna erişmek için hep birlikte katkı verelim…

Saygılarımızla,

Dr. Hilal KINLI                    Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal ÜÇÜNCÜ                Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sayman

Tacettin TAKMA                  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Gül GÜRSOY                Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hakan ÇUBUKÇU               Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hakan KALIPÇIOĞLU         Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Onur DEĞİRMENCİ            Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter

Dr. Buhara ÖNAL                Yönetim Kurulu Üyesi

Huriye KUMRAL                  Yönetim Kurulu Üyesi

Bora ÖKTEM                       Yönetim Kurulu Üyesi