Kemal OK – Özgeçmiş

Kemal OK 1963 yılında Sakarya’da doğdu

Eğitim:

İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da, lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak 1985 yılında Deniz Harp Okulu Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Kocaeli Üniversitesinde “İşletme Yönetimi ve Organizasyon” dalında Yüksek Lisans ve 2003 yılında Deniz Harp Akademisinde “Komutanlık ve Kararğah Subaylığı” sertifika programı ile 2016 yılında Sabancı Üniversitesi “Liderlik (EDU)” programlarını tamamlamıştır.

Bugüne kadar askeri eğitimlerinin yanında TÜSSİDE’de Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi gibi Toplam Kalite Yönetimi kökenli eğitimler, KALDER’den EFQM modeli Başdeğerlendiricilik/Değerlendiricilik (EAT, QAT, QAU) eğitimleri ve Yalın Enstitü ile yapılan proje kapsamındaki (KAİZEN, SMED, 5S, Değer Akış Haritalama, Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), Görsel Fabrika, Kalitesizlik Maliyetleri, Stratejik Planlama ve Yayılımı, A3 uygulama), eğitimlerini tamamlamıştır. ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO27001, ISO50001 ve ISO16949 kapsamında pek çok eğitimleri ve denetçi başdenetçi yetkinlikleri bulunmaktadır.

İş Deneyimi:

İş hayatına 1985 yılında Donanma gemilerinde II. Çarkçı olarak başlayıp 1995 yılına kadar pek çok gemide Başçarkçılık/II. Çarkçılık görevlerinde bulunmuştur. 1995-1999 yılları arasında Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Gemi Makinaları İşletme ve Hasar Kontrol konularında Tim Eğitim Subaylığı görevi, 1999-2005 yılları arasında Donanma Komutanlığında Personel Şube Müdürlüğü ve 2005-2006 yılları arasında ise Gölcük Tersane Komutanlığı’nda İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bu süre zarfında Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkezi Komutanlığında Acil Durum Yönetimleri ile Büyük Hasar senaryoları üzerinde eğitmenlik, Donanma Komutanlığı görevinde Donanma Değişim Projesinin beş yıl boyunca proje liderliğini yapmıştır. Eylül 2006 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Albay rütbesi ile kendi isteği ile emekli olmuş ve aynı zamanda İskenderun Demir Çelik A.Ş.’ de altı ay Eğitim Müdürlüğü, ardından Yönetim Sistemleri Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. İskenderun Demir Çelik A.Ş.’ de ki görevleri esnasında ise 2007-2016 yılları arasında Yalın Dönüşüm, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Birikimi Yönetim Sistemi, AKUT ile Acil Durum Yönetim Sisteminin ve Erdemir Grup seviyesinde tasarlanan Kalite Doküman Yönetim Sistemi entegrasyonu, İçerik Yönetim Sistemi projelerinin liderliği yapmıştır.

2000 yılından bugüne KalDer Ulusal Kalite Değerlendirme süreçlerinde görev alarak Değerlendiricilik ve Başdeğerlendircilik yapmıştır. 2012-2018 yılları arasında ise Ulusal Kalite Ödül Yürütme Kurulunda üye ve başkanlık, 2018 yılında ise KalDer Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur.

Kemal OK evli ve iki çocuk babasıdır. 

Uzmanlık Alanları:

EFQM Rehberliği (İş Mükemmelliği)

Yönetim Sistemleri (ISO 9001:2015, ISO 14001:2018, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001)

Stratejik Düşünce ve Planlama

Süreç Geliştirme ve Süreç Yönetimi

Süreç İyileştirme Araçları

Risk Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

Acil Durum Yönetimi

Yalın Yönetim uygulamaları (Kaizen, 5S, Öneri Sistemi, Değer Akış Haritalama, Görsel Fabrika vb.)

Toplam Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Uygulamaları (Performans Yönetimi, Kariyer Planlama ve Geliştirme, İşe alım/terfi/işten ayrılma vb.)

İş Sağlığı ve Güvenliği