TS ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Amaç

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışan İSG profesyonellerine, İK uzmanlarına, üretim ve bakım yöneticilerine,  işletmelerinde kurulacak İSG Yönetim Sistemi  hakkında en güncel ve anlaşılır bilgilendirme yaparak, güvenli ve sürdürülebilir yönetim sistemi hakkında  bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.

Öğrenim Hedefleri

Bu eğitimde katılımcılar;

  • ISO’nun yüksek seviye yapısını ve ISO 45001’deki gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar,
  • İSG iletişiminin etkin seviyede olabilmesi için, ISO 45001 terimlerini ve tanımlarını biliyor olacaklar,
  • PUKÖ döngüsünü bilecekler, bu döngü kapsamında işletmelerinde sürdürülebilir bir sistem nasıl kurulacağını ve bunun için gerekli planları hazırlayabilecekler,
  • İşletmelerinin İSG ile ilgili tarafları, iç ve dış hususları konusunda değerlendirme yapabilecekler,
  • İSG politikası, İSG Hedefleri, İSG Performansları, İSG planları  dokümanları hazırlayabilecekler,
  • ISO 45001 ile  ulusal İSG mevzuatını birlikte değerlendirebilecekler,
  • Sürekli iyileştirme hakkında bilgi sahibi olacaklar, bu iyileştirmelerin sürdürülebilir hale gelmesi konusunu değerlendirebilecekler.

Eğitimin Süresi

Eğitim 1 tam gün olmak üzere saat: 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Eğitimin İçeriği ve Planı

09:00 – 09:45 – Tanışma, Eğitimin amacı, İSG ile ilgili bazı kavram ve istatistikler

10:00 – 10:45 – ISO 45001 e neden gerek duyuldu? Yüksek Seviye Yapı & Annex SL nedir? PUKÖ döngüsü

11:00 – 11:45 – Kapsam, Terimler ve tanımlar

12:00 – 13:00 – Öğle arası

13:00 – 13:45 – Kuruluşun bağlamı, Liderlik ve çalışan katılımı

14:00 – 14:45 – Planlama, Tehlike,  İSG risk kavramları, Destek   İletişim, dokümantasyon)

15:00 – 15:45 – Operasyon, saha uygulamaları,  risk kontrol   hiyerarşisi,  acil durumlara hazırlık, satın alma

16:00 – 16:45 – Performans değerlendirme,  İyileştirme

16:45 – 17:00 –  Soru – cevap ve  genel değerlendirme