Risk Yönetimi Derneği Genel Kurul Duyurusu

Risk Yönetimi Derneği’nin (RİSKYÖN) Değerli Üyeleri,

Sizleri RİSKYÖN’ün ilk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgilendirmek ve Genel Kurulumuza davet etmek için bu mesajı iletiyoruz.
RİSKYÖN’ün ilk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2021 Cumartesi günü 11:00-15:00 saatleri arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Panel Salonu’nda (Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cd, Bahariye Cd. No:39 Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecektir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci RİSKYÖN Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2021 Cumartesi günü 11:00-15:00 saatleri arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda (Aynı Adreste) yapılacaktır.
RİSKYÖN Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Derneğimizin gelişimine destek olmak ve sahip çıkmanın önemli bir adımı olarak ilk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımıza katılımınızı bekleriz.
Saygılarımızla,

RİSKYÖN Yönetim Kurulu

RİSKYÖN OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1. “Genel Kurul Asıl Üyeler Çizelgesi”nin (Hazirun Listesi) Katılan Üyeler Tarafından İmzalanması
2. Genel Sekreter Tarafından Genel Kurul Toplantısı Yeter Sayısının Duyurulması
3. Başkan’ın Açılış Konuşması ve Divan Yönetimi’nin Seçilmesi
4. Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi
5. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının (Mali Rapor, Çalışma Raporu) Okunması
6. Yönetim Kurulu’nun İbrası
7. Gelecek Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Sunulan Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe, Gelir ve Gider Çizelgelerinin Görüşülmesi
8. Dernek Organlarının Seçilmesi
9. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
10. Kapanış