Risk Yönetimi Derneği Genel Kurul Duyurusu

Risk Yönetimi Derneği’nin (RİSKYÖN) Değerli Üyeleri,

RİSKYÖN’ün 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Nisan 2023 Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında Elektronik Genel Kurul yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığından gerçekleştirilememiştir.

İkinci Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2023 Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında aynı şekilde Elektronik Genel Kurul Yöntemi ile yapılacaktır.

RİSKYÖN 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın takvimi ve gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

RİSKYÖN Tüzüğü gereği RİSKYÖN üyelerinin 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na katılabilmesi için 2022 yılı dahil olmak üzere geçmiş yıllara ait üyelik aidat borçlarını ödemiş olmaları gerektiğini hatırlatır, 2022 yılı ve öncesine ait üyelik aidat borcu olan üyelerimizin aidat borçlarını 30 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı’ndan önce ödemelerini önemle rica ederiz.

Derneğimizin gelişimine destek olmak ve sahip çıkmanın önemli bir adımı olarak RİSKYÖN Genel Kurul Toplantısı’na ve kurul seçimlerine katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

RİSKYÖN Yönetim Kurulu

RİSKYÖN 2023 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI TAKVİMİ:

Tarih: 30 Nisan 2023, Pazar

Saat: 14.00 – 17.00 (Not: 13:30’dan itibaren e-devlet şifresi ile giriş yapılabilir)

Yer: Elektronik Genel Kurul –  https://stk.pirameet.com.tr/

RİSKYÖN 2023 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1.      Açılış ve Yoklama

2.      Genel Kurul Toplantısı Yeter Sayısının Duyurulması

3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.      RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması

5.      Divan Heyeti Başkanı ve Üyelerinin Seçilmesi

6.      RİSKYÖN 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Sunulması

7.      RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun 2022 Yılı Faaliyet Raporu Bakımından İbrası

8.      RİSKYÖN 2022 Yılı Bilançosu ile Gelir ve Gider Çizelgelerinin Sunulması

9.      RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun 2022 Yılı Bilançosu ile Gelir ve Gider Çizelgeleri Bakımında İbrası

10.  RİSKYÖN Denetleme Kurulu’nun 2022 Yılı Denetim Raporu’nun Sunulması

11.  RİSKYÖN Denetleme Kurulu’nun İbrası

12.  RİSKYÖN Etik Kurulu 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun Sunulması ve Onaylanması

13.  RİSKYÖN 2023 Yılı Çalışma Programı’nın Sunulması ve Onaylanması

14.  RİSKYÖN 2023 Yılı Bütçesi ve Gelir-Gider Çizelgeleri ile RİSKYÖN Yönetim Kurulu’na Fasıllar Arası Geçiş Yetkisi Verilmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması

15.  RİSKYÖN Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi

16.  Önergelerin Görüşülmesi ve Onaylanması

17.  Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

18.  Kapanış

NOT: RİSKYÖN 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili haberlere RİSKYÖN web sitesinden ulaşılabilir.