Risk Yönetimi Derneği (RİSKYÖN) 2. Genel Kurulu

RİSKYÖN’ün ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü 11:00-14:00 saatleri arasında Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda 23 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Hilal Kınlı sağlık nedeni ile katılamamıştır. Geçirdiği operasyon sonucunda sağlığı her geçen gün iyiye giden Sayın Hilal Kınlı’ ya acil şifalar ve geçmiş olsun diliyoruz.

Toplantının açılışında RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kemal Üçüncü tarafından Hazirun listesine göre Genel Kurul Toplantısı yeter sayısının sağlandığı duyurulmuş ve toplantı başlatılmıştır.

Daha sonra, RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kemal Üçüncü’nın açılış konuşması yapmasının ardından Divan Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.

Divan Kurulu’na; Sayın Dr. Nedim Şendağ Divan Kurulu Başkanı, Sayın Gülay Arslan ve Sayın Nadide Ülgen Ateş  Başkan Yardımcısı, Sayın Demet Dura  ve Sayın Umut Uysal sekreter olarak oy birliği ile seçilmişlerdir.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, RİSKYÖN Yönetim Kurulu üyesi Sayın Burak Kuzu tarafından 2021 Yılı Faaliyet Raporu, RİSKYÖN Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Sayın Onur Değirmenci tarafından ise 2021 Yılı Gelir Gider Çizelgesi ve Bilanço sunulmuştur. Daha sonra Denetim Kurulu Başkanı Sayın Huriye Kumral tarafından 2021 Yılına ait Denetim Raporu okunmuştur.

Genel Kurul’ a sunulan tüm bu bilgilendirmelerin akabinde RİSKYÖN Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

Genel Kurul Programı uyarınca, RİSKYÖN 2022 Yılı Çalışma Programı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Gül Gürsoy tarafından katılımcılara sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Daha sonra 2022 Yılı Bütçesi RİSKYÖN Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Sayın Onur Değirmenci tarafından sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hakan Kalıpçıoğlu tarafından Tüzük değişikliği önerileri katılımcılara izah edilmiş ve RİSKYÖN Tüzüğündeki değişiklik önerileri 22 oy ile kabul edilmiştir.

Toplantı esnasında muhtelif zamanlarda, katılımcılara soru, görüş ve önerileri hakkında söz verilmiştir. Genel Kurul Toplantısında Sayın Bora Öktem, Sayın Gülay Arslan, Sayın Huriye Kumral, Sayın Murat Gürbüz, Sayın Nadide Ülgen Ateş, Sayın Umut Uysal, Sayın Ruhi Öktem, Sayın Tacettin Takma ve Sayın Y.Kemal Kösalı söz alarak görüş ve önerilerini bildirmişlerdir.

Toplantının son bölümünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kemal Üçüncü, RİSKYÖN için yaptığı “Kimyasallarla Çalışmalarda Statik Elektrik” isimli yayın ve sponsorluk konusundaki gayretleri nedeniyle Sayın Huriye Kumral’ a teşekkür plaketi vermiştir.

Divan Kurulu tarafından Genel Kurul tutanağının hazırlanmasının ardından Genel Kurul Toplantısı tamamlanmıştır.

RİSKYÖN Genel Kurul Toplantısı’nda çekilen toplu fotoğraf bu duyuru ile birlikte verilmiştir, fotoğrafların tümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Son olarak;

  • RİSKYÖN Genel Kurul Toplantısı’na hazırlık aşamasında büyük emek veren RİSKYÖN Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu Üyelerimize,
  • RİSKYÖN faaliyetlerine büyük katkı sağlayan RİSKYÖN çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarımızın başkanları, sekreterleri ve üyelerine,  
  • Genel Kurul Toplantımızın kusursuz geçmesi için toplantı öncesi ve sonrasında büyük emekleri geçen RİSKYÖN İstanbul Komitesi üyelerimize,
  • Genel Kurul Toplantımızın başından sonuna kadar titizlikle yönetilmesini sağlayan Divan Kurulu Üyelerimize,
  • RİSKYÖN’ün gelişimine destek olmanın ve sahip çıkmanın önemli bir adımı olarak ikinci Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılım sağlayan tüm üyelerimize,

çok teşekkür ederiz.

İkinci Olağan Genel Kurul Toplantımızın sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını ve RİSKYÖN’ ün nitelikli insan kaynağıyla her geçen gün ilerlediği ve insan odaklı vizyonuna yaklaştığı  nice Genel Kurulları hep birlikte yaşamamızı diliyoruz.

Sağlıklı günler dileğiyle ve saygılarımızla,

RİSKYÖN Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. Hilal KINLI

Başkan Yardımcısı: Dr. Gül GÜRSOY

Başkan Yardımcısı: Kemal ÜÇÜNCÜ

Sayman: Onur DEĞİRMENCİ

Üye: Burak KUZU

Üye: Hakan KALIPÇIOĞLU

Üye: Y.Kemal KÖSALI