Risk Yönetimi Derneği’nin İlk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

 

RİSKYÖN’ün ilk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Covid-19 pandemisine karşı her türlü önlem alınarak, 27 Mart 2021 Cumartesi günü 11:00-14:00 saatleri arasında Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nin 550 Kişilik Tiyatro Salonu’nda 35 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılışında RİSKYÖN Genel Sekreteri Sayın Onur Değirmenci tarafından Hazirun listesine göre Genel Kurul Toplantısı yeter sayısının sağlandığı duyurulmuş ve toplantı başlatılmıştır.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Hilal KINLI’nın açılış konuşması yapmasının ardından, Divan Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.

Divan Kurulu’na; Sayın Dr. Nedim ŞENDAĞ Divan Kurulu Başkanı, Sayın Hikmet AKIN Başkan Yardımcısı, Sayın Arzu TEMİZALAN UÇAR Sekreter ve Sayın Burak KUZU Oy Sayıcısı olarak oy birliği ile seçilmişlerdir.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, RİSKYÖN Başkan Yardımcısı ve Saymanı Sayın Kemal ÜÇÜNCÜ, RİSKYÖN Tüzüğü’nde planlanan değişiklikler ve gerekçeleri hakkında Genel Kurul’a bilgi vermiş, akabinde gizli yapılan RİSKYÖN Tüzük değişikliği oylaması sonucunda, tüzükte önerilen değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiştir.

RİSKYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Hilal KINLIRİSKYÖN 2020 Faaliyet Raporu ve 2021 Yılı Çalışma Planları hakkında, RİSKYÖN Başkan Yardımcısı ve Saymanı Sayın Kemal ÜÇÜNCÜ de 2020 Yılı Mali Tabloları ve 2021 Yılı Tahmini Bütçesi hakkında Genel Kurul’a bilgi vermişlerdir. Genel Kurul’a sunulan tüm bu bilgilendirmelerin akabinde RİSKYÖN Geçici Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

RİSKYÖN Geçici Yönetim Kurulu’nun ibrasının ardından katılan üyelerin varsa soruları, görüşleri ve önerileri sorulmuş, Sayın Ahmet ÇABUK bir sorusu için, Sayın Mustafa Cüneyt GEZEN ve Sayın Hikmet AKIN da görüş ve önerilerini bildirmek için söz almışlardır.

Daha sonra RİSKYÖN’ün yönetim organlarının gizli oyla seçimine geçilmiştir. Yapılan seçimin sonucuna göre, önümüzdeki iki yıllık dönemde;

  • RİSKYÖN’ün yeni Yönetim Kurulu’nun asıl üyeleri;  Hilal KINLI, Kemal ÜÇÜNCÜ, Dr. Gül GÜRSOY, Hakan KALIPÇIOĞLU, Onur DEĞİRMENCİ, Dr. Nedim ŞENDAĞ ve Beste ARDIÇ ARSLAN, yedek üyeleri ise; Yahya Kemal KÖSALI, Burak KUZU, Dr. Birol TEMEL, Serdar PAKER, Arzu Birsen YAYLA, Muhammet BOZKURT, Mehmet Mustafa GÜNEŞolmuşlardır.
  • RİSKYÖN’ün ilk Denetim Kurulu’nun asıl üyeleri; Hatice Huriye KUMRAL, Tacettin TAKMA ve Hakan ÇUBUKÇU, yedek üyeleri ise Arzu TEMİZALAN UÇAR, Dr. Kürşat Murat BAKLA ve Tülin YILDIRIMolmuşlardır.
  • RİSKYÖN’ün ilk Etik Kurulu’nun asıl üyeleri;  Buhara ÖNAL, Necmettin Bora ÖKTEM, Dr. Ayşe ÖZTÜRK,  yedek üyeleri ise Gülay Arslan, Aytekin TURGUTLU ve Dr. Zafer ÖZTÜRKolmuşlardır.

Divan Kurulu tarafından Genel Kurul tutanağının hazırlanmasının ardından Genel Kurul Toplantısı tamamlanmıştır.

RİSKYÖN Genel Kurul Toplantısı’nda çekilen bazı fotoğraflar bu mesajın altında verilmiştir, fotoğrafların tümüne de aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k3bZwuvZrQUypbb-eR6QFTcwUMdBELV9

Genel Kurul Toplantısı’nın akabinde, Genel Kurul’da seçilmiş olan RİSKYÖN Yönetim Kurulu’nun asıl üyeleri ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirmişlerdir. Bu toplantıda alınan karar gereği, RİSKYÖN Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. Hilal KINLI

Başkan Yardımcısı: Kemal ÜÇÜNCÜ

Başkan Yardımcısı: Dr. Gül GÜRSOY

Sayman: Onur DEĞİRMENCİ

Üye: Hakan KALIPÇIOĞLU

Üye: Dr. Nedim ŞENDAĞ

Üye: Beste ARDIÇ ARSLAN

Son olarak;

  • RİSKYÖN Genel Kurul Toplantısı’na hazırlık aşamasında büyük emek veren RİSKYÖN Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu Üyelerimize,
  • RİSKYÖN faaliyetlerine büyük katkı sağlayanRİSKYÖN çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarımızın başkanları, üyeleri ve yönetim temsilcilerine,  
  • Genel Kurul Toplantımızın pandemi şartlarında kusursuz geçmesi için toplantı öncesi ve sonrasında büyük emekleri geçen RİSKYÖN İstanbul Komitesi üyelerimize,
  • Genel Kurul Toplantımızın başından sonuna kadar titizlikle yönetilmesini sağlayan Divan Kurulu Üyelerimize,
  • RİSKYÖN’ün gelişimine destek olmanın ve sahip çıkmanın önemli bir adımı olarak ilk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımıza katılım sağlayan tüm üyelerimize,

çok teşekkür ederiz.

İlk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızın sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını ve RİSKYÖN’ün pandemisiz günlerde bir şenlik tadında düzenlenecek nice Genel Kurullar geçirmesini diliyoruz

Sağlıklı günler dileğiyle ve saygılarımızla,

RİSKYÖN Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. Hilal KINLI

Başkan Yardımcısı: Kemal ÜÇÜNCÜ

Başkan Yardımcısı: Dr. Gül GÜRSOY

Sayman: Onur DEĞİRMENCİ

Üye: Hakan KALIPÇIOĞLU

Üye: Dr. Nedim ŞENDAĞ

Üye: Beste ARDIÇ ARSLAN