Dr. Buhara ÖNAL – Özgeçmiş

Eğitimi

  • Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1984
  • Yüksek Lisans: TODAİE Kamu Yönetimi, 2005
  • Doktora: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD/ İş Sağlığı, 1995

 Çalışma Deneyimi

  • Sağlık Bakanlığı Kocaeli Derince Sağlık Ocağı hekimliği (1985-1988)
  • SSK İstanbul Beşiktaş Dispanseri hekimliği (1988-1990)
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Bel-Pa AŞ işyeri hekimliği (1991-1994)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGÜM hekimliği (1995-2013)
  • Halen İSG profesyonelleri ve sosyal taraflar ile ilgili proje ve eğitimlerde çalışma

 İSG Alanındaki Organizasyonlara katılım

  • Ülke düzeyi: İYHD, İHİDER, İMUD, HASUDER üyelikleri
  • Uluslararası düzey: AB İSG Proje koordinatörlüğü, ILO uzmanlığı, WHO Çalışanların Sağlığı Güneydoğu Avrupa Ağı kurucu üyeliği, ICOH Türkiye Sekreterliği (2018-2021)

 Mesleki Özel İlgi Alanları

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatı, İSG organizasyonu, İSG ekibi, İSG alanında eğitim (Çalışanlar, işverenler, İSG profesyonelleri), Psikososyal ve Ergonomik risk faktörleri, Tarım sektöründe İSG sorunları, Meslek hastalıkları, Pnömokonyozlar (Silikoz, Asbestoz), İSG alanında etik konular.